TRR Building ตึกสำนักงานให้เช่า สำหรับคนรุ่นใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  ฝ้า Trandar AMF ลาย Star  ขนาด 600x1200x15 มม ประเภทขอบบังใบ ลักษณะ ผลิตจากมิเนอรัลไฟเบอร์ 100% มีคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของเยื่อกระดาษหรือเซลลูโลส พื้นผิวเรียบเนียน…

Mandala Innovation Hub จังหวัดขอนแก่น OPEN PLAN OFFICE ที่ทำงานในฝันของใครหลายๆคน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  ฝ้า Trandar Ecophon รุ่น Gedina E ขนาด 600x1200x15 มม ประเภทขอบบังใบ ลักษณะ ฝ้า Trandar Ecophon ลาย…

TRANDAR ECOPHON ตอบโจทย์เรื่องเสียงในโซนพื้นที่ทำงานแบบ OPEN PLAN OFFICE

      อีกหนึ่งเทรนด์ของการออกแบบภายในสำนักงาน ด้วยสไตล์ Open Plan Office เป็นการออกแบบพื้นที่การทำงานที่เปิดโล่ง สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบรวมกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว      …

Egat Learning Center ลดปัญหาเสียงทางหลังคา ด้วยนวัตกรรมฝ้า TRANDAR SOUNDBOARD

      คุณภาพเสียงภายในบ้าน อาคาร เป็นสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานกำลังให้ความสนใจ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลภาวะทางเสียงที่ส่งผ่านมาจากทางหลังคา ก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ช่วยสร้างคุณภาพเสียงที่ดีให้กับสถานที่แห่งนั้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    …

ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เติมเต็มการรับรู้และเรียนรู้ของผู้ฟังที่ดีเยี่ยม

     เรามักจะตีความกันว่า เสียงดังมีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสโดยตรง แต่ความเป็นจริงแล้ว เสียงที่เบาบางครั้งก็สามารถเป็นมลพิษทางเสียงได้เช่นกัน      โดยมีผลวิจัยที่พูดถึงสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องเรียนว่า เสียงมีผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการ หลายปัจจัยทางด้านเสียงที่เกิดจากสิ่งรอบข้าง ทำให้การรับข้อมูลของสมองไม่สามารถตอบสนองได้ดี เกิดความเครียด และส่งผลต่อสมาธิในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ…