Instructions


ซอฟต์แวร์ Sound Insulation Prediction
คำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรแกรม INSUL

ก่อนติดตั้งโปรแกรม INSUL เราแนะนำให้คุณปิดแอปพลิเคชั่นอื่นที่เปิดอยู่และเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ด้วย

สิทธิ์การเข้าถึงในการติดตั้งโปรแกรม โดยปกติหมายถึงสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (Administrator rights)

วิธีการติดตั้งโปรแกรม INSUL

  1. คีย์ USB ที่คุณได้รับภายหลังจากการสั่งซื้อ เป็นคีย์ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ โดยต่อคีย์ฮาร์ดแวร์กับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์  ซึ่งในระบบส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Windows จะค้นหาและติดตั้ง drivers ที่ถูกต้องสำหรับคีย์ Sentinel® โดยอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 30 วินาทีถึงหนึ่งนาที หลังจากนั้นคุณจะได้รับข้อความว่าติดตั้ง drivers สำเร็จ พร้อมกับไฟ LED ขนาดเล็กที่ปลายคีย์จะสว่างขึ้น
  2. ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความการติดตั้งสำเร็จ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ HASPUserSetup.exe จากเว็บไซต์ www.Trandar.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการติดตั้ง drivers สำหรับคีย์ Sentinel® USB และ ไฟ LED ขนาดเล็กที่ปลายคีย์จะสว่างขึ้น
  3. ไปที่เว็บไซต์ INSUL ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากลิงค์ “For new Installs download Version INSUL 9.0” โดยการติดตั้งจะต้องโหลดไฟล์ “Setup.exe”
  4. อ่านคำแนะนำในหน้าแรกและคลิกปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่าง

5. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ให้คลิก “ฉันยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลง” จากนั้นกดปุ่มถัดไป

6. หากคุณต้องการอ่านเอกสารการอัปเดตหรือปรับปรุงโปรแกรม INSUL (Release notes) คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูล Readme จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป

7.หากต้องการเลือก Directory ปลายทาง สำหรับไฟล์ของโปรแกรม INSUL ให้คลิกปุ่ม Browse ด้านล่าง เพื่อยอมรับ Directory ปลายทาง ให้คลิกปุ่มถัดไป

8.โปรแกรมจะแสดงคำถามว่าคุณต้องการติดตั้งโปรแกรม INSUL สำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือสำหรับผู้ใช้เท่านั้น โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นในการติดตั้งโปรแกรมจะเป็นการติดตั้งสำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ (สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 12)

9. หลังจากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จ คุณสามารถคลิกเสร็จสิ้นเพื่อออกจาก Wizard การติดตั้ง คุณสามารถเข้าโปรแกรม INSUL ได้จากเมนู “Start” ของ Windows ตามปกติ และสร้าง short cuts โปรแกรมได้ที่หน้า Desktop

10. โปรแกรม INSUL จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเลือกวัสดุที่คุณต้องการทดลอง โปรแกรมจะแนะนำให้คุณเลือกแสดงวัสดุเพียงภูมิภาคเดียวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัสดุมากเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผ่านเมนูการตั้งค่า

11. คุณสามารถเช็ครุ่นการอัปเดต version โปรแกรม INSUL ได้จากหมายเลขรุ่นในเอกสารการอัปเดต เช่น version 9.0.2 คือ release 2 ของ version 9.0 โดยคุณสามารถเช็คสถานะการอัปเดต version ได้โดยคลิก “Check for updates” ที่อยู่ด้านล่างใน About หรือสามารถให้โปรแกรมทำการเช็คได้โดยอัตโนมัติผ่านการทำเครื่องหมายที่  “Automatically check for updates” เพื่อให้โปรแกรม INSUL ของคุณได้รับการตรวจสอบการอัปเดตและติดตั้งใน version ล่าสุด

12. ในการใช้โปรแกรม INSUL กับผู้ใช้งานที่มากกว่า 1 ผู้ใช้ขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรแกรม INSUL จะแยก database ในการจัดเก็บฐานข้อมูลออกเป็น 2 ตำแหน่ง คือ 1. Main Databases (เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ไม่ควรทำการแก้ไข) จะถูกติดตั้งลงใน [CommonAppData] ซึ่งตำแหน่งใน Windows 10 คือ C: \ Program Data และ 2. Database ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ (เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งข้อมูล แต่โปรแกรม INSUL มักจะไม่ทำการแก้ไขบนพื้นที่นี้เมื่ออัปเดต version ใหม่) โดยจะถูกปรับแต่งบน [AppData] ซึ่งใน Windows 10 คือ C: \ Users \ *** \ AppData \ Roaming (โดยพื้นที่จัดเก็บ *** จะเป็นชื่อ log in เข้าใช้งานของผู้ใช้)
คำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรแกรม INSUL สำหรับผู้ใช้ Mac OSX

  1. คีย์ USB ที่คุณได้รับภายหลังจากการสั่งซื้อ เป็นคีย์ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ โดยวิธีการติดตั้ง drivers สำหรับคีย์ Sentinel® คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ file Sentinel Key Driver สำหรับ Mac OSX ได้ที่เวปไซต์ Sentinel_Runtime.dmg
  2. เชื่อมต่อคีย์ในช่อง USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากนั้นไฟ LED ขนาดเล็กที่ปลายคีย์จะสว่างขึ้น
  3. ไปที่เวปไซต์ Trandar website ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์จาก link “Beta Version for Mac OSX” INSUL version 9.0.23  (Mac OSX, full install). หลังจากนั้นนำไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดสำเร็จไปที่ Applications. 
  4. ติดตั้งโปรแกรม INSUL ใน Applications ตามปกติ ในการเปิดโปรแกรม INSUL ครั้งแรก โปรแกรมจะให้คุณกำหนดวัสดุที่คุณต้องการแสดงให้เป็น databases โดยโปรแกรมจะแนะนำให้คุณเลือกวัสดุที่อยู่ภายในภูมิภาคเดียวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัสดุมากเกินไป ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผ่านเมนูการตั้งค่า 

5. คุณสามารถเช็ครุ่นการอัปเดต version โปรแกรม INSUL ได้จากหมายเลขรุ่นในเอกสารการอัปเดต เช่น version 9.0.2 คือ release 2 ของ version 9.0 โดยคุณสามารถเช็คสถานะการอัปเดต version ได้โดยคลิก “Check for updates” ที่อยู่ด้านล่างใน About 
การอัปเดตคีย์ USB

1. โปรดติดต่อแทรนดาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการอัปเดตซอฟต์แวร์

2. ในการอัปเดตคีย์ USB drivers ของ Sentinel / Hasp จะต้องเป็นรุ่นล่าสุด โดยสามารถดาวน์โหลด version ล่าสุดได้จาก https://www.trandar.com/wp-content/uploads/2021/05/HASPUserSetup-1.zip

3. เริ่มต้นการอัปเดตโดยการเปิดโปรแกรม  INSUL คลิกที่รูปกุญแจซึ่งอยู่บนแถบเครื่องมือที่มีรูปกุญแจ ตามรูปที่อยู่ด้านล่าง

4. จะปรากฏหน้าต่าง Update Key ที่แสดงข้อมูล key version และ Serial No. ให้ทำการกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลคีย์ลงในไฟล์”  (Save Key Information to file) หลังจากนั้นส่งไฟล์ c2v ไปยังแทรนดาร์ทางอีเมล แทรนดาร์จะส่งอีเมลตอบกลับไฟล์ v2c เพื่ออัปเดตคีย์ USB ให้เป็น INSUL version 9.0

5. หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับจากแทรนดาร์ ให้เปิดโปรแกรม INSUL คลิกที่รูปกุญแจที่อยู่บนแถบเครื่องมือตำแหน่งเดิม และเลือก “Update Key from File” เพื่อทำการอ่านไฟล์ v2c ที่คุณได้รับ

6. ปิดและเปิดโปรแกรม INSUL ขึ้นอีกครั้ง หน้าจอจะแสดงหน้าต่างดังนี้

ทำการอัปเดต version 9.0 ได้ตามคำแนะนำด้านล่าง โดยการอัปเดต version 9.0 ไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม INSUL เวอร์ชันก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เราแนะนำให้คุณ back up ไฟล์วัสดุของคุณลงใน database ของผู้ใช่ก่อนทำการอัปเดต version 

วิธีการอัปเดตโปรแกรม INSUL version 9.0.2

1. ก่อนติดตั้งโปรแกรม INSUL เราแนะนำให้คุณปิดแอปพลิเคชั่นอื่นที่เปิดอยู่และเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงในการติดตั้งโปรแกรม โดยปกติหมายถึงสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (Administrator rights)

2. ไปที่เว็บไซต์ Trandar ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากลิงค์ “For new Installs download Version INSUL 9.0” INSUL version 9.0  (Windows, base install 9.0.23) โดยการติดตั้งจะต้องโหลดไฟล์ “Setup.exe”

3. อ่านคำแนะนำในหน้าแรกและคลิกปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่าง

4. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ให้คลิก “ฉันยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลง” จากนั้นกดปุ่มถัดไป

5. หากคุณต้องการอ่านเอกสารการอัปเดตหรือปรับปรุงโปรแกรม INSUL (Release notes) คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูล Readme จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป

6. หากต้องการเลือก Directory ปลายทาง สำหรับไฟล์ของโปรแกรม INSUL ให้คลิกปุ่ม Browse ด้านล่าง เพื่อยอมรับ Directory ปลายทาง ให้คลิกปุ่มถัดไป

7. โปรแกรมจะแสดงคำถามว่าคุณต้องการติดตั้งโปรแกรม INSUL สำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือสำหรับผู้ใช้เท่านั้น โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นในการติดตั้งโปรแกรมจะเป็นการติดตั้งสำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

8. หลังจากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จ คุณสามารถคลิกเสร็จสิ้นเพื่อออกจาก Wizard การติดตั้ง คุณสามารถเข้าโปรแกรม INSUL ได้จากเมนู “Start” ของ Windows ตามปกติ 

9. โปรแกรม INSUL จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเลือกวัสดุที่คุณต้องการทดลอง โปรแกรมจะแนะนำให้คุณเลือกแสดงวัสดุเพียงภูมิภาคเดียวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัสดุมากเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผ่านเมนูการตั้งค่า

10. คุณสามารถเปิดไฟล์ที่คุณ save จาก version 7.0 หรือ 8.0 ใน version 9.0 ได้โดยการไปที่ โฟลเดอร์ C: \ Users \ xxx \ AppData \ Roaming \ Marshall Day Acoustics \ Insul70 \ materials หลังจากนั้นทำการคัดลอกไฟล์ xml 5 และนำไปวางบน  C: \ Users \ xxx \ AppData \ Roaming \ Marshall Day Acoustics \ Insul90 \ materials โดยโฟลเดอร์ xxx คือชื่อที่ผู้ใช้ตั้ง หรือสามารถเข้าถึงชื่อของผู้ใช้ได้โดยพิมพ์ในช่องค้นหา %ชื่อผู้ใช้% เพื่อเรียกดู AppData เป็นต้น