Design & Idea

Project Reference

TRANDAR ECOPHON ตอบโจทย์เรื่องเสียงในโซนพื้นที่ทำงานแบบ OPEN PLAN OFFICE

      อีกหนึ่งเทรนด์ของการออกแบบภายในสำนักงาน ด้วยสไตล์ Open Plan Office เป็นการออกแบบพื้นที่การทำงานที่เปิดโล่ง สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบรวมกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว       วันนี้เราได้พามาที่ สำนักงานแห่งใหม่ Mandala Innovation Hub จังหวัดขอนแก่น ที่มีการออกแบบและก่อสร้างออฟฟิศแบบ Open Plan Office ได้อย่างมีเอกลักษณ์ สวยงามมีมิติด้วยรูปทรงเรขาคณิต    …