อีกหนึ่งเทรนด์ของการออกแบบภายในสำนักงาน ด้วยสไตล์ Open Plan Office เป็นการออกแบบพื้นที่การทำงานที่เปิดโล่ง สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบรวมกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว      …

      คุณภาพเสียงภายในบ้าน อาคาร เป็นสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานกำลังให้ความสนใจ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลภาวะทางเสียงที่ส่งผ่านมาจากทางหลังคา ก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ช่วยสร้างคุณภาพเสียงที่ดีให้กับสถานที่แห่งนั้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    …

     เรามักจะตีความกันว่า เสียงดังมีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสโดยตรง แต่ความเป็นจริงแล้ว เสียงที่เบาบางครั้งก็สามารถเป็นมลพิษทางเสียงได้เช่นกัน      โดยมีผลวิจัยที่พูดถึงสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องเรียนว่า เสียงมีผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการ หลายปัจจัยทางด้านเสียงที่เกิดจากสิ่งรอบข้าง ทำให้การรับข้อมูลของสมองไม่สามารถตอบสนองได้ดี เกิดความเครียด และส่งผลต่อสมาธิในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ…

       ในแต่ละวัน เราใช้เวลาอยู่ภายในออฟฟิศเป็นระยะเวลานาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         ปัจจุบันจะสังเกตได้ว่า หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม…