Trandar Acoustics Learning Center สถานที่เรียนรู้ทฤษฏีอะคูสติก (Acoustics) ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านเสียงให้กับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และดีไซน์เนอร์ ยกระดับมาตรฐานทางด้านเสียง ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาทางด้านเสียงแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบฝ้า ผนัง พื้นและหลังคากันเสียง…

       ถ้าหากพูดถึงโรงอาหาร ทุกคนก็จะนึกถึง ความสะอาด ความปลอดภัย ยิ่งในสมัยนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การเลือกใช้ฝ้า จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความโดดเด่นให้กับสถานที่นั้น ๆ เป็นอย่างมาก        หลายคนอาจจะสงสัยว่า…