Parkson Mall โรงภาพยนต์แห่งแรกของ Cambodia ที่ใช้ผนังกันเสียงที่ดีที่สุด ที่คุณต้องไปสัมผัสสักครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  ระบบผนังกันเสียง Trandar zoundboard ลักษณะ ระบบผนังกันเสียง TISIS (Trandar Sound Insulation System) ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยทีมวิจัยแทรนดาร์อะคูสติก โดยใช้แผ่นกันเสียง Trandar zoundboard ซึ่งมีเทคโนโลยี…