TRANDAR ECOPHON ตอบโจทย์เรื่องเสียงในโซนพื้นที่ทำงานแบบ OPEN PLAN OFFICE


      อีกหนึ่งเทรนด์ของการออกแบบภายในสำนักงาน ด้วยสไตล์ Open Plan Office เป็นการออกแบบพื้นที่การทำงานที่เปิดโล่ง สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบรวมกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว

      วันนี้เราได้พามาที่ สำนักงานแห่งใหม่ Mandala Innovation Hub จังหวัดขอนแก่น ที่มีการออกแบบและก่อสร้างออฟฟิศแบบ Open Plan Office ได้อย่างมีเอกลักษณ์ สวยงามมีมิติด้วยรูปทรงเรขาคณิต


Madala Innovation Hub ด้วยสไต์ลการออกแบบ Open Plan Office ได้ติดตั้ง Trandar Ecophon รุ่น Gedina E เพื่อลดเสียงสะท้อนภายใน

      ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยพื้นที่ที่เปิดโล่ง ประกอบกับการติดตั้งกระจกภายในสำนักงาน จะทำให้เกิดเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง เมื่อพนักงานมีการพูดคุยกัน หรือทำกิจกรรมต่างร่วมกัน ๆ ทั้งภายในบริเวณพื้นที่ทำงานและห้องประชุม


ติดตั้งฝ้า Trandar Ecophon รุ่น Gedina E เพื่อลดเสียงก้อง ภายในบริเวณพื้นที่ทำงาน

ติดตั้งฝ้า Trandar Ecophon รุ่น Gedina E เพื่อลดเสียงก้อง ภายในบริเวณห้องประชุม


       ทางบริษัทจึงได้เลือกใช้ฝ้าแทรนดาร์ อีโคโฟน (Trandar Ecophon) รุ่น Gedina E ที่สามารถตอบโจทย์ด้วยคุณสมบัติมากมายหลายประการ ดังนี้

  • ผลิตจาก Inorganic Wool โดยใช้ 3RD Technology
  • มึค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.85 ซึ่งมากกว่าฝ้าทั่วไปถึง 2 เท่า
  • ผิวของแผ่นฝ้ามีความละเอียด ไม่มีรู ให้ความรู้สึกนุ่มนวล สบายตาต่อผู้ใช้พื้นที่
  • ไฮยีนสูง สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดฝุ่น ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และทางเดินหายใจ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • สามารถทนความชื้นได้สูง ไม่แอ่นตัวและไม่เกิดการตกท้องช้างอย่างแน่นอน
  • สามารถติดตั้งและถอดได้สะดวก ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าบำรุงรักษา
  • ไม่ลามไฟและไม่เกิดควันพิษ
  • มีค่าการกระจายแสงทั่วห้อง 99% ภายในห้องจะสว่างเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ
  • ประหยัดพลังงานภายในอาคาร ช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

ฝ้า Trandar Ecophon ผิวของแผ่นฝ้ามีความละเอียด ไม่มีรู ให้ความรู้สึกนุ่มนวล สบายตาต่อผู้ใช้พื้นที่


      และที่สำคัญเลย ฝ้าแทรนดาร์ อีโคโฟน (Trandar Ecophon) รุ่น Gedina E ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบัน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ใส่ใจคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อาทิเช่น


ได้รับการรับรองและแนะนำให้ใช้จากสมาคมโรคหอบหืดและทางเดินหายใจ จากประเทศสวีเดน (Swedish Astma and Allergy Association)ได้รับการรับรองมาตรฐานค่า Emission Class M1 จากประเทศฟินแลนด์ ค่า Emission Class ระดับสูง ไม่มีสารระเหย VOC ฟอร์มาลดีไฮด์แอมโมเนีย ไม่มีกลิ่นฉุนและเป็นอันตรายได้รับรองมาตรฐาน Indoor Climate Label จากประเทศเดนมาร์ก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไม่มีการระเหยของสารก่อโรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ       ได้รับการประเมิน Leed และ Environmental Concern สูงสุด 55 คะแนน
       จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ฝ้าอะคูสติกที่ดี ได้ทั้งคุณภาพในเรื่องเสียงและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยุคนี้ไม่ควรมองข้าม    

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่

Trandar Ecophon Gedina E

Trandar Ecophon Focus F

Trandar Ecophon Focus Ds

Trandar Ecophon Focus Dg