Mercedes Benz Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ มาตรฐานสากล บนถนนบางนา-ตราด

Mercedes Training Center

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure

ขนาด 600x600x15 มม

ประเภทขอบบังใบ

คุณสมบัติ

  • มีค่าดูดซับเสียง (์NRC) 0.60
  • สามารถทนความชื้นได้ถึง 99%
  • มีค่าการสะท้อนแสง 80 %
  • เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ ตามมาตรฐาน Bs 476 part 6-7
  • มีคุณสมบัติการกันไฟ ตามมาตรฐาน Bs 476 part 20-23
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
  • ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธรรมชาติตลอดทุกกระบวนการผลิต
  • ขนาด 600×600 มม. 
  • ขอบบังใบ

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เปิด ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mercedes-Benz Training Center) อย่างเป็นทางการที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 เพื่อฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ และรับรองมาตรฐาน ในหลักสูตรฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

Mercedes Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ จะรับทำหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายใต้หลักสูตรตามมาตรฐานเยอรมัน ในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ ของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE หรือ German-Thai Dual Excellence Edcation) สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย

เมอร์เซเดสระบุว่า ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 50,000 คน สำหรับการฝึกอบรมในแต่ละปี และมีขีดความสามารถในการฝึกอบรมนักเรียนช่างฝึกหัดจำนวน 400 คน ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 เริ่มก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเสร็จสิ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2562 พื้นที่รวมมากกว่า 28,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องอบรมภาคทฤษฎี, ห้องปฏิบัติการ, พื้นที่จัดนิทรรศการ, ลานกิจกรรม ฯลฯ

เฉพาะตัวศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ทั้งหมด 16,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ของอาคารฝึกอบรม 2 ชั้นรวม 12,400 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วย

1). ห้องฝึกอบรมแบบอเนกประสงค์สำหรับฝึกภาคทฤษฎี 28 ห้อง

2). ห้องปฏิบัติการ 10 ห้องสำหรับการเรียนรู้ด้านการปฎิบัติการ และการซ่อมตัวถังและสี

3). พื้นที่จำลองโชว์รูมเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานสามารถสัมผัสประสบการณ์การขาย และการให้บริการหลังการขายเชิงสร้างสรรค์

4). โถงอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการจัดการฝึกอบมเต็มรูปแบบ

ใช้ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure
ใช้ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure

และที่นี่ใช้ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure ในการติดตั้งฝ้าทั้งหมด เนื่องจากห้องเรียนจำเป็นต้องมีค่าของเสียงที่ดี ซึ่งในคลาสเรียนหากมีเสียงก้องเสียงสะท้อนเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้เรียนฟังไม่รู้เรื่อง หรืออาจจะต้องให้สมาธิในการฟังมากกว่าปกติ ผู้พูดต้องใช้เสียงดังมากขึ้นจากเดิม และต้องใช้พลังเยอะขึ้น การแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญ และควรเริ่มทำตั้งแต่เริ่มการติดตั้ง เพราะหากมาแก้ไขตอนหลังจะค่อนข้างยุ่งยาก ผู้ออกแบบที่นี่จึงเลือกเสปคเป็นฝ้าอะคูสติกมิเนอร์รัลไฟเบอร์ Trandar AMF ลาย Mercure เพราะได้ค่าอะคูสติกที่สูงถึง 0.60 และไม่มีส่วนผสมของเยื่อกระดาษหรือเซลลูโลส ทำให้ได้ค่าการกันไฟ และค่าการไม่ลามไฟ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้ฝ้า Trandar AMF

ใช้ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure

โดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เป็นบริษัทรายแรกในไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพในระดับอาชีวศึกษา และฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทย ตามหลักสูตรเยอรมันในระดับ B (Level B) ในปี พ.ศ. 2561 และระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศระดับ A (Level A) ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562

ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการศึกษาหลักสูตรเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) และเป็นต้นแบบของความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะในประเทศ เปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติของตนเอง เตรียมพร้อมเป็นแรงงานทักษะชั้นสูง ก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยุค Industry 4.0

ใช้ฝ้าอะคูสติก Trandar AMF ลาย Mercure

ขอบคุณภาพจาก : gpssentangfocus, jws, motortrivia


เจ้าของโครงการ : mercedes benz
ผู้ออกแบบ : rafa architect
ผู้รับเหมาหลัก : JWS Construction Co., Ltd.