Trandar Goo

สเปรย์กาวเอนกประสงค์ ไร้กลิ่น ฉีกกฎเดิมของกาวทั่วไป ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย


รายละเอียด

สเปรย์กาวเอนกประสงค์ ไร้กลิ่น LOW VOC ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้งานง่าย เหมาะกับพื้นผิวที่หลากหลายเก็บรักษาได้ยาวนาน


คุณสมบัติพิเศษ

  • ใช้งานง่าย ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้งาน
  • ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ และ Low VOC
  • ไร้กลิ่นกวนใจ สามารถเข้าอยู่ได้ในวันถัดไปหลังจากที่ฉีดพ่นกาวเสปรย์ไปแล้ว
  • ได้มาตรฐานเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ