Fine Fresko – Product Information

     Trandar  AMF THERMATEX Fine Fresko คือ แผ่นฝ้าอะคูสติกที่ผลิตมาจากมิเนอรัลไฟเยอร์ 100 % สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการออกแบบแทรนดาร์ขอแนะนำเป็นรุ่น THERMATEX® Fresko (ลายหนอนใหญ่) เป็นแผ่นฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันไฟไหม้ (สามารถกันไฟได้ถึง 60 นาที) ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ มีค่าอะคูสติกในการดูดซับเสียง กันเสียง และยังเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย ซึ่งจะสร้างความประทับใจด้วยผิวหน้าที่มีการปั้มรูเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความโดดเด่นให้แก่ฝ้าเพดาน ในขณะเดียวกันยังติดตั้งได้รวดเร็วและการทำงานมีความปลอดภัย การดูดซับเสียงค่าการกันเสียง

การไม่ลามไฟ

*การกันไฟ

ค่าการนำความร้อน

การสะท้อนแสง

การทนความชื้น

ความหนา / น้ำหนัก

สี

αw = 0.60 มาตรฐาน BS EN ISO 11654

NRC = 0.60 มาตรฐาน ASTM C 423

CAC = 36 dB ASTM E413-10

BS 476 : parts 6 – 7

60 นาที มาตราฐาน  BS 476 : parts 20 – 23

λ = 0.052 – 0.057 W/mK มาตรฐาน DIN 52612

88%

RH 99%

15 มม. (3.33 กก./ตร.ม) ไม่รวมโครง

สีขาวเทียบเท่า RAL 9010