Trandar T-Bar Grooveline

โครงคร่าวฝ้าเพดาน Trandar T-bar Grooveline เป็นโครงคร่าวหลักระบบเมตริก เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับ แผ่นฝ้าอะคูสติก Trandar AMF THERMATEX ความสูงของสันโครง 32 มม. หน้าโครงกว้าง T15 มม.…

Trandar T-Bar Ultraline

โครงคร่าวฝ้าเพดาน Trandar T-bar Ultraline เป็นโครงคร่าวหลักระบบเมตริก เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับ แผ่นฝ้าอะคูสติก Trandar AMF THERMATEX ความสูงของสันโครง 32 มม. และหน้าโครงกว้าง 15 มม.…

Trandar T-Bar T24

โครงคร่าวฝ้าเพดาน Trandar T-bar Cross Tee T24 เป็นโครงคร่าวซอยระบบเมตริกครับ เคลือบสีหน้าโครงด้วยสีขาวด้าน ผลิตด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ควบคุมต้นทุนได้ แล้วก็มีหัวต่อในตัวด้วยนะครับ รับรองว่าถ้าเลือกใช้แล้วติดตั้งง่าย และทำให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ คุณสมบัติพิเศษ…

Trandar T-Bar T15

โครงคร่าวฝ้าเพดาน Trandar T-bar Main Runner T15 เป็นโครงคร่าวหลัก ระบบเมตริก เคลือบสีหน้าโครงด้วยสีขาวด้าน ผลิตด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ควบคุมต้นทุนได้ มีหัวต่อในตัว รับรองว่าถ้าเลือกใช้แล้วติดตั้งง่าย และทำให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น…