Trandar Gedina E

Trandar Gedina E เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องนั่งเล่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น ขนาด (มม.) 600×600 1,200×600…

Trandar Focus F

Trandar Focus F ชนิดเข้าลิ้น เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ห้องเรียน คอนโดมิเนียม เป็นต้น ขนาด (มม.) 600×600 1,200×600 Direct…

Trandar Focus E

Trandar Focus E ชนิดขอบบังใบ: พื้นผิวเรียบเนียน ละเอียด ดูดซับเสียงและกันความร้อนได้ดี: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.90: ใช้เป็นวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานให้ดูเรียบหรูมีสไตล์: ติดตั้งโดยการวางบนโครงคร่าว Connect System (T-bar):…

Trandar Focus Ds

Trandar Focus Ds ชนิดซ่อนโครง เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องเรียนห้องสมุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น ขนาด (มม.) 600×600 1,200×600…

Trandar Focus Dg

Trandar Focus Dg ชนิดเซาะร่อง เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องเรียนห้องสมุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น ขนาด (มม.) 600×600 1,200×600…

Trandar Focus A

Trandar Focus A: ผลิตด้วย Akutek Technology พื้นผิวมีความเรียบเนียน ละเอียด: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.85: สามารถถอดและติดตั้งได้ง่าย มีน้ำหนักเบา ขนาด 1200x1200x20…