ฉนวนกันเสียง dBphon S75

Trandar dBphon S75 ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานป้องกันเสียง เป็นเทคโนโลยีที่ Trandar Acoustics พัฒนาขึ้นมาจากเส้นใย Inorganic Wool ซึ่งมีค่า Airflow Resistant ที่สูง เมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น สามารถติดตั้งได้ทั้งในโครงผนังและปูเหนือฝ้าเพดาน…

ฉนวนกันเสียง dBphon S50

รายละเอียดสินค้า Trandar dBphon S50 ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานป้องกันเสียง เป็นเทคโนโลยีที่ Trandar Acoustics พัฒนาขึ้นมาจากเส้นใย Inorganic Wool ซึ่งมีค่า Airflow Resistant ที่สูง เมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น…