Product

 

Trandar Ecophon รุ่น Focus F

แผ่นฝ้าดูดซับเสียง Trandar Ecophon รุ่น Focus F ชนิดเข้าลิ้น
? โซลูชั่นใหม่ของฝ้าอะคูสติกในการลดเสียงก้อง
? ติดตั้งร่วมกับโครงซีไลน์ หรือกรุทับฝ้าฉาบเรียบ
? มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75
? เป็นระบบที่ไม่เห็นโครง (Conceal system) รอยต่อแผ่น V-Groove 4 มม.
? ขนาด 600x1200x20mm. น้ำหนักของระบบฝ้าโดยประมาณ 2.5 กก./ตร.ม.
? ติดตั้งง่าย เหมาะกับงานที่ต้องการแก้ปัญหาด้านอคูสติกในห้องที่ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบไปแล้ว

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์
ห้องเรียน คอนโดมิเนียม เป็นต้น

Category : Trandar Ecophon / Focus - Tags : ผนังกันเสียง ผนังกั้นเสียง แผ่นอะคูสติก ฝ้ากันเสียง แผ่นฝ้าดูดซับเสียง

Order & Contact Us