Product

 

Trandar Ecophon รุ่น Focus Dg

Trandar Ecophon รุ่น Focus Dg ชนิดเซาะร่อง
: มิติใหม่ของฝ้าอะคูสติก สำหรับสถาปนิก และนักออกแบบตกแต่งภายใน
ที่ต้องการเพิ่มมิติให้กับงานฝ้าเพดาน และต้องการออกแบบแตกต่างจากทั่วไป
: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.90
: ขนาด 600x600x20mm. ติดตั้งได้ง่ายและช่วยลดความเสียหายขณะติดตั้ง
: น้ำหนักของระบบฝ้าโดยประมาณ 3-4 กก./ตร.ม.
: จัดอยู่ในประเภทวัสดุไม่ลามไฟ Class 0

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์
ห้องเรียน คอนโดมิเนียม ห้องสมุด เป็นต้น

Category : Trandar Ecophon / Focus - Tags :

Order & Contact Us