Product

 

Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds

Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
: ผืนฝ้าเรียบเนียน มีให้เลือกหลากหลายขนาดตอบโจทย์สถาปนิก และนักออกแบบ
: ระบบซ่อนโครงสามารถถอดได้ทุกแผ่น ขนาด1200x1200x20mm.
: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.90
: ติดตั้งร่วมกับโครงฝ้าทีบาร์ Trandar System
: ติดตั้งง่าย รวดเร็ว น้ำหนักของระบบฝ้าโดยประมาณ 3-4 กก./ตร.ม.

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องเรียน
ห้องสมุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น

Category : Trandar Ecophon / Focus - Tags :

Order & Contact Us