แทรนดาร์ อะคูสติกชี้ข้อดี ห้องที่ใช้ฝ้าอะคูสติก

แทรนดาร์ อะคูสติก (Trandar Acoustics) ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาทางด้านเสียง แนะหากบ้านและอาคารสำนักงาน ไม่มีการใช้ฝ้าอะคูสติกสำหรับดูดซับเสียง มักจะทำให้เกิดเสียงก้องเสียงสะท้อนภายในบริเวณพื้นที่ใช้งานและที่อยู่อาศัย

ในอดีตฝ้าเพดานนั้นได้ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสวยงามเพียงอย่างเดียว แทรนดาร์อะคูสติก (Trandar Acoustics) ได้คิดค้นนวัตกรรมฝ้าอะคูสติก ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแต่กันเสียงก้อง เสียงรบกวน แต่ยังรวมไปถึงการกันฝุ่น กันไฟ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดีไซน์สวยงาม สามารถออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ฟังก์ชันห้องต่าง ๆได้อย่างลงตัว โดยฝ้าอะคูสติกนิยมใช้กับฟังก์ชันห้องต่าง ๆ เช่น ห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องภายในอาคารสำนักงาน ห้องแสดงมหรรสพ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

สำหรับออฟฟิศสำนักงานในปัจจุบัน ที่มีผู้คนนั่งทำงานเป็นจำนวนมาก จะมีแหล่งเกิดเสียงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงสนทนา เสียงผู้คนเดินไปมา หรือแม้แต่เสียงเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบ Minimal & Simple เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลักการดีไซน์ มีการใช้กระจกเยอะขึ้น 

สิ่งที่ตามมาในภายหลัง ทำให้เกิดเสียงก้องภายในห้อง เลยเป็นที่มาที่ วัสดุ Acoustics เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยดีไซน์เนอร์ในการออกแบบห้องได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยอาคารสำนักงานเกรด A ที่ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการใช้ฝ้าอะคูสติก เพื่อลดเสียงก้องเสียงสะท้อน ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็น Soft Material แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดฝุ่นภายในอาคาร ทำให้พนักงานและผู้ใช้สถานที่สูดดมฝุ่นในปริมาณมากตลอดเวลา ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง โรคภูมิแพ้และทางเดินหายใจตามมา

เช่นเดียวกัน อาคาร T-One Building ย่านทองหล่อ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน โดยการติดตั้งฝ้าแทรนดาร์ เอเอ็มเอฟ (Trandar AMF) เพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟังก์ชัน ค่าดูดซับเสียง และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานที่ทำงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในครั้งนี้ แทรนดาร์ อะคูสติก (Trandar Acoustics) ยังยกตัวอย่าง ห้องเปลือยที่ไม่ได้มีการติดฝ้าอะคูสติก ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้องอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับห้องที่มีการติดตั้งฝ้าแทรนดาร์ อะคูสติก โดยการเกิดเสียงสะท้อนภายในห้อง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ฟัง และการพูดของผู้พูด ทำให้สมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ลดลง


ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่

แทรนดาร์ เอเอ็มเอฟ

ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ แทรนดาร์ อะคูสติกได้ที่
Line: @trandaracoustic
Tel : 02-722-7007