Trandar heplar x1 wall c74/u76 – Product Information

ระบบโครงคร่าวงานผนัง TrandarHeplar X1 C74/U76 เป็นระบบโครงคร่าวภายในอาคารที่ได้รับมาเป็นการปฏิวัติโคงคร่าว ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยความหนาเหล็ก 0.40 มม.ได้มาตรฐานทุกเส้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดการเดินทางของเสียงให้ช้าลงสามารถตรวจสอบได้ง่าย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ของลูกค้า  ตั้งแต่ผู้ออกแบบ   เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา จนไปถึงผู้อยู่อาศัย อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบและทดสอบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงทนต่อการเกิดสนิม เคลือบ Zinc 180กรัม/1 ตรม. และได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะสำหรับฝ้าเพดานและระบบผนังเบาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น คอนโด บ้านพักอาศัย ห้องพัก พื้นที่สาธารณะภายในอาคาร พื้นที่ฝ้าเพดานผื่นใหญ่ ฝ้าทางเดิน ฝ้าชายคา โรงจอดรถ ฯลฯ และยังสามารถใช้ติดตั้งร่วมกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น Soundboard ยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดไม้อัด ไวนีล พีวีซี ฯลฯ สามารถออกแบบระบบผนังให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การกั้นเสียง การกันไฟ และระบบผนังยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต