Trandar heplar x1 c-line – Specification

* รายละเอียดลงสเป็ค Trandar Heplar X1 c-line หรือโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบ Trandar Heplar X1 c-line