Trandar Heplar Product

จากประสบการณ์กว่า 32 ปี ในด้านงานฝ้าและงานผนัง Trandar international co.,Ltd ได้คิดค้นนวัตกรรมโครงคร่าว Trandar Heplar เพื่อต้องการที่จะปฏิวัติวงการโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีในปัจุบัน โดยชื่อ HEPLAR ได้แรงบันดาลใจมาจาก Hephaestus (เฮฟเฟสตุส) เทพแห่งช่างตีเหล็ก เทพแห่งโลหะ

เนื่องจากในปัจจุบันตลาดโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี การวัดคุณภาพมาตรฐานของโครงคร่าว ไม่มีมาตรฐานที่บ่งชี้ให้แน่ใจว่าโครงคร่าว แข็งแรงปลอดภัยหรือไม่ เพราะวัดจากการช่างกิโลแต่หน้าไซส์งานไม่มีเครื่องชั่งกิโลทุกไซส์ โครงคร่าวทั่วไปในท้องตลาดมีความหนาไม่ได้เท่ากันทุกเส้น มีค่าความผิดพลาดสูง รูปแบบของโครงคร่าวส่วนใหญ่เป็นแบบเรียบทำให้ลื่นจับไม่ถนัดมือ การติดตั้งต้องใช้ระยะเวลา ทำให้งานเสร็จล่าช้า การตรวจสอบ spec ก็ยากต่อการตรวจสอบ เพราะโครงทั่วไปส่วนใหญ่จะแค่สกรีนโลโก้ ไม่ได้ปั๊มโลโก้ Indecia เหมือน Trandar Heplar

Trandar Heplar จึงคิดค้นระบบ Trandar Heplar pattern ที่มีเอกลักษณ์เป็นลิขสิทธิ์ มี Indicia Trandar มีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงระดับสากล ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.863-2532 

 จุดเด่นของ Trandar Heplar

  • Trandar Heplar มี นวัตกรรมอินดิเชีย (Indicia technology )สามารถง่ายต่อการตรวจสอบหน้างานว่าใช้วัสดุตามสเป็กที่ได้กำหนดในแบบหรือไม่ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางแทรนดาร์โดยเฉพาะ ยาวทั้งเส้นทุก ระยะ 30 ซม.
  • มีความแข็งแรง ทนทาน มากกว่าโครงทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจาก Trandar Heplar pattern เป็นระบบขึ้นรูปจากเหล็กความหนามาตรฐาน 0.50mm. ให้มีความหนาเพิ่มขึ้นเป็น1.20 mm.
  • Trandar Heplar Pro เป็นนวัตกรรมการปฏิวัติโครงคร่าว ด้วยการออกแบบและการผลิตขั้นสูงระดับสากล ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.863-2532
  • Trandar Heplar pattern การปั๊มขึ้นรูปที่ไม่เรียบทำให้ติดตั้งง่ายจับถนัดมือ สามารถยิงสกรูได้แนวตรงเลยไม่ต้องเฉียง ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งสามารถจบงานได้รวดเร็วขึ้น
  • มีจุด mark บอกระยะ ที่ โครง Trandar Heplar pro c-line ทุกๆ 20 ซม. และ Trandar Heplar C-stud ทุกๆ 60 ซม. จึงช่วยในเรื่องการติดตั้งที่รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากระยะการวางโคงติดตั้ง จะอยู่ที่งานฝ้า 40ซม.และงานผนัง 60 ซม.
  • Trandar Heplar pattern ด้วยการปั๊มขึ้นรูปลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Trandar Heplar ที่ไม่เรียบทำให้ช่วยในเรื่องของเสียงทำให้เสียงเดินทางช้าลง
  • Trandar Heplar ทนต่อการเกิดสนิมเพราะ Trandar Heplar Pro มีการเคลือบ zinc 220 กรัม/1ตรม.และ Trandar Heplar X1 มีการเคลือบ zinc 180กรัม/1 ตรม.
  • Trandar Heplar สามมารถติดตั้งได้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับโครงคร่าวทั้งงานฝ้าและผนังใช้ได้กับวัสดุทุกชนิดอาทิเช่นSoundboard,ยิปซั่ม,ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด,ไม้,กระดาษอัด,ไวนีล,พีวีซี ฯลฯ
  • Trandar Heplar เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานทุกภูมิภาค ทุกภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศแห้ง ร้อน หนาว โดยเฉพาะอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้Trandar Heplar เป็นที่นิยมเหมาะสมสำหรับทุกภูมิภาค
  • Trandar Heplar สร้างความพึงพอใจ มี Safety Foctor ทุกด้านทั้งความ     ปลอดภัย ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดการเดินทางของเสียง มีความคุ้มค่า มั่นคงแข็งแรง สามารถตรวจสอบได้ง่าย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ออกแบบ   เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา จนไปถึงผู้อยู่อาศัย