Trandar heplar pro wall c74/u76 – product Information

ระบบโครงคร่าวงานผนัง TrandarHeplar Pro C-Stud/U-Track เป็นระบบโครงคร่าวภายในอาคารที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 863-2532 ระบบ TrandarHeplar Pro wall  เป็นการปฏิวัติโคงคร่าว ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดการเดินทางของเสียงให้ช้าลงสามารถตรวจสอบได้ง่าย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ของลูกค้า  ตั้งแต่ผู้ออกแบบ   เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา จนไปถึงผู้อยู่อาศัย อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบและทดสอบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงทนต่อการเกิดสนิม เคลือบ Zinc 220กรัม/1 ตรม. และได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะสำหรับฝ้าเพดานและระบบผนังเบาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น คอนโด บ้านพักอาศัย ห้องพัก พื้นที่สาธารณะภายในอาคาร พื้นที่ฝ้าเพดานผื่นใหญ่ ฝ้าทางเดิน ฝ้าชายคา โรงจอดรถ ฯลฯ และยังสามารถใช้ติดตั้งร่วมกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น Soundboard ยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดไม้อัด ไวนีล พีวีซี ฯลฯ สามารถออกแบบระบบผนังให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การกั้นเสียง การกันไฟ และระบบผนังยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต