TRANDAR GIVING DAY บ้านตะวันใหม่

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย นำทีม บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ร่วมกันทำบุญบริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และสิ่งที่จำเป็นให้กับน้องๆ ณ บ้านตะวันใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Trandar Giving Day โดยบ้านตะวันใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาติดยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง และมิตรภาพจากน้องๆจากบ้านตะวันใหม่


น้องๆจากบ้านตะวันใหม่

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย

สิ่งของที่นำมาให้น้องๆบ้านตะวันใหม่