บริการ

Acoustics & Noise Control Engineer Consultant


แทรนดาร์ อะคูสติก ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เราเป็นผู้ออกแบบและที่ปรึกษาทางด้านเสียง และการควบคุมเสียงรบกวน (Noise Control) ช่วงปีดังกล่าวธุรกิจอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของแทรนดาร์ อะคูสติก ที่ได้เข้าร่วมในการออกแบบระบบอะคูสติก และเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงภาพยนตร์ค่ายต่างๆมากมายปัจจุบันความสำคัญของการออกแบบทางด้านเสียงหรือการวางระบบอะคูสติกได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้ออกแบบที่ต้องการที่ปรึกษาทางด้านอะคูสติก (Acoustics Consultant) มาร่วมในโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะงานโรงแรม (Hotel) หอประชุม (Auditorium) ห้องอัดหรือถ่ายทำ (Studio) สถานศึกษา (School & University) สนามกีฬา (Gymnasium) ห้องซ้อมดนตรี (Music Room) โฮมเธียเตอร์ (Home Theater) ฟิตเน็ตเซ็นเตอร์ (Fitness Center) ห้องประชุม (Conference Room) ต่างให้ความสำคัญในด้านของคุณภาพเสียงหรืออะคูสติกมากขึ้นซึ่งทางแทรนดาร์ อะคูสติก เรามีความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบและที่ปรึกษาทางด้านเสียงให้กับผู้ลงทุน (Developer) สถาปนิก (Architect) มัณฑนากร (Interior) และผู้รับเหมา (Contractor) ในอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เรายังได้ขยายการบริการที่ปรึกษาของเราสู่ประเทศในกลุ่มเอเซียแปซิฟิค (South East Asia) อีกด้วย

แทรนดาร์ อะคูสติก มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ

  • Architectural Acoustics
  • Interior Acoustics
  • Environmental Acoustics
  • Noise control and vibration control
  • HVAC noise analyses

DESIGN

Web

Acoustics Design

แทรนดาร์ อะคูสติก เราให้บริการออกแบบตาม Acoustics Criteria ให้กับโครงการต่าง ๆ เนื่องจากบางโครงการจะมีความต้องการหรือข้อกำหนดทางด้านเสียงอยู่ก่อนแล้ว และต้องการให้ทางแทรนดาร์ อะคูสติก ช่วยแนะนำและออกแบบระบบอะคูสติกเพื่อให้ได้ค่าตามที่กำหนดไว้ เช่น
– ระบบฝ้าเพดานและผนังกันเสียง (Ceiling and Wall Sound insulation System)
– ระบบประตูกันเสียง (Sound insulation Door)
– คำนวนค่าความก้องของเสียงภายในห้อง (Reverberation Time Calculation)
– ออกแบบการดูดซับเสียงภายในห้อง (Sound Absorption Design)
– ออกแบบการสะท้อนและการกระจายของเสียงภายในห้อง (Sound diffusion and reflection Design)
– ระบบหลังคากันเสียงฝน และเสียงรบกวนอื่นๆ (Rain Noise & Noise control Roofing Design)
– ระบบปรับอากาศ (HVAC noise control design)
– ระบบพื้นกันเสียงกระแทก (Impact Noise Design)
– เสียงรบกวนทางโครงสร้าง (Structural Noise Control Design)
– ระบบหน้าต่างหรือช่องมองกันเสียง (Window Sound Insulation Design)
– Room Acoustic Comfort (RAC) Design

CONSULT

Web

Acoustics Consultant

แทรนดาร์ อะคูสติก ให้บริการที่ปรึกษาร่วมกับสถาปนิกหรือมัณฑนากรตามโครงการต่าง ๆ ในเรื่องของการออกแบบที่จำเป็นต้องคำนึงถึงระบบ Acoustics Criteria โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของโครงการ และทำการสำรวจค่าทางด้านเสียงหรือ Noise Survey ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มงานในแต่ละโครงการ หลังจากนั้นจึงทำการกำหนด Acoustics Criteria ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาระหว่างการก่อสร้างโครงการ รวมไปถึงแนะนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูดซับเสียง หรือกันเสียง เช่น แผ่นอะคูสติก ฝ้าดูดซับเสียง ฉนวนกันเสียง หรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของเสียงก้อง เสียงสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นในโครงการได้

SOUND TEST


Sound Measurement

แทรนดาร์ อะคูสติก ให้บริการตรวจวัด สอบเทียบ และสำรวจค่าเสียงตามหน้างาน ( Field Test ) อาทิเช่น
– สำรวจสภาพแวดล้อมทางเสียง (Noise Survey)
– ค่าการกันเสียงของระบบผนัง FSTC Value (Sound Insulation Of Wall)
– ค่าความก้องของเสียงภายในห้อง Reverberation Time (RT60)
– ค่าความชัดเจนของเสียง Speech Transmission Index (STI)
– ระดับเสียงรบกวนในห้อง Noise Criteria (NC)
– ระดับเสียงกระแทกของพื้น Field Impact Insulation Class (FIIC)
– ระดับความดังของเสียง (Sound Level Measurement)


Acoustics Software Simulation

แทรนดาร์ อะคูสติก เราให้บริการซอฟต์แวร์โปรแกรมการจำลองค่าการกันเสียง (INSUL Acoustics Software) และโปรแกรมจำลองค่าการสะท้อนเสียง (Zorba Acoustics Software) ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมจากทุกโรงงานที่ผลิตวัสดุทางด้านแผ่นยิบซั่ม แผ่นฝ้าเพดาน และผนัง ต่างเลือกใช้

Acoustics Training and Class

แทรนดาร์ อะคูสติก เราให้บริการอบรมในเรื่องของระบบอะคูสติกทั้งในและนอกสถานที่ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ อาทิ กลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร ดีไซน์เนอร์ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และ โรงงานผู้ผลิต เรามีเนื้อหาในการอบรมที่หลากหลายครอบคลุมระบบอะคูสติกในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น
– Basic Acoustics
– INSUL and Zorba Software Acoustics Simulation
– Open Plan Office Acoustics Design
– Education Acoustics Design
– Manufacturing Acoustics Design