Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
: ผืนฝ้าเรียบเนียน มีให้เลือกหลากหลายขนาดตอบโจทย์สถาปนิก และนักออกแบบ
: ระบบซ่อนโครงสามารถถอดได้ทุกแผ่น ขนาด1200x1200x20mm.
: มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.90
: ติดตั้งร่วมกับโครงฝ้าทีบาร์ Trandar System
: ติดตั้งง่าย รวดเร็ว น้ำหนักของระบบฝ้าโดยประมาณ 3-4 กก./ตร.ม.

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องเรียน
ห้องสมุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น

Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง
Trandar Ecophon รุ่น Focus Ds ชนิดซ่อนโครง

ข้อมูลเพิ่มเติม…