โรงเรียนบดินทรเดชา

7

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) : เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานครประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัญหาด้านเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุม
– ภายในห้องประชุมมีเสียงก้องทำให้นักเรียนฟังไม่รู้เรื่อง
– ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเต็มที่
– ด้วยโครงสร้างและรูปแบบของห้องประชุมจึงทำให้เกิดเสียงก้องได้ง่าย
– จากการวัดค่าความก้องของห้อง RT อยู่ที่ 5.2 วินาที

ทางแทรนดาร์ อะคูสติกเราได้เข้าไปทำการวัดค่าความก้องของเสียงภายในหอประชุมได้ค่าความก้องประมาณ 5.2 วินาที สาเหตุที่ทำให้หอประชุมแห่งนี้มีความก้องน่าจะเป็นผลมาจากขนาดของห้อง และโครงสร้างห้อง รวมไปถึงวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างหอประชุมค่ะ งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานยากสำหรับทางแทรนดาร์ อะคูสติกเลยหละค่ะ

ซึ่งทางแทรนดาร์ อะคูสติก เราต้องการลดความก้องของห้องให้อยู่ที่ 1 วินาทีกว่าๆ ดังนั้นทางเราจึงต้องลองนำผลิตภัณฑ์อะคูสติกชนิดต่างๆ? มาคำนวณในโปรแกรม Acoustic Software เพื่อคำนวณค่าและหาว่าผลิตภัณฑ์อะคูสติกชนิดใดบ้างที่สามารถตอบโจทย์ทำให้หอประชุมมีความก้องและสะท้อนน้อยลง

ก่อนทำการวางระบบอะคูสติก

0102

หลังจากการคำนวณหาผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลสรุปคือทางแทรนดาร์ อะคูสติก เราเลือกใช้ Trandar Ecophon รุ่น Focus F มีค่า NRC สูง และ Trandar Solo ในรูปแบบของ Wall ติดผนัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สม่ำเสมอของห้อง จนค่า RT จาก 5.2 วินาทีเหลือเพียง 1.3 วินาที ซึ่งเป็นค่าที่ทางแทรนดาร์ อะคูสติกเราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกและมีค่า STI หรือค่าความชัดเจนของเสียง มีค่ามากกว่า 0.6 ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพท์ที่ดีมากๆค่ะ

และหลังจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์และน้องๆนักเรียนภายในโรงเรียนที่ได้ลองใช้หอประชุมอีกครั้งหลังจากทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์อะคูสติก ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหอประชุมเปลี่ยนไปเยอะมากๆ

ดูรายละเอียด Trandar Ecophon รุ่น Focus F ได้ที่ www.trandar.com/product/?&SingleProduct=18

คลิ๊ก ! ผลิตภัณฑ์ Trandar Soundboard >> www.youtube.com/watch?v=HOt2IrTI_gE

หลังทำการวางระบบอะคูสติก

0304Before & After

Before & After ก่อนและหลังการวางระบบอะคูสติกจากแทรนดาร์ อะคูสติก ซึ่งจะเห็นความแตก
ต่างการวัดค่าความก้องภายในห้องประชุมได้อย่างชัดเจน จาก 5.2 เหลือเพียง 1.3 วินาที