Product

 

แผ่นฝ้าดูดซับเสียง Ecophon Focus A

แผ่นฝ้าเพดานตกแต่ง Ecophon Focus A  ชนิดขอบเรียบ
– ผลิตด้วย Akutek Technology พื้นผิวมีความเรียบเนียน ละเอียด
– มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.85
– สามารถถอดและติดตั้งได้ง่าย มีน้ำหนักเบา ขนาด 1200x1200x20mm.
– ติดตั้งโดยการวางบนโครงคร่าว Trandar Connect System (T-bar)
– สามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานให้ดูเรียบหรูมีสไตล์
– จัดอยู่ในประเภทวัสดุไม่ลามไฟ Class 0

เหมาะสาหรับติดตั้งใน : อาคารสานักงาน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน โรงภาพยนตร์ ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องประชุม เป็นต้น

Category : Ecophon / Focus - Tags : Focus A Ecophon Focus

Order & Contact Us